Facebook poll is geen volksraadpleging

Verklaring stadhuis

Inmiddels is helder geworden wat de kosten en mogelijkheden zijn bij het renoveren van het huidige stadhuis.
Een onderwerp dat de Helderse politiek al jaren verdeelt, en leidt tot vertroebeling van veel andere, meer relevante onderwerpen voor onze inwoners.

De besluitvorming over de renovatie lijkt nu te worden beïnvloed door een poll op Facebook. Wat ons betreft is dat niet de zorgvuldige manier waarop zo een belangrijk besluit tot stand moet komen.

De Stadspartij, D66, CDA, PVDA en VVD zullen dan ook een voorstel indienen om via een inwonersraadpleging tot een definitieve keuze te komen, waarin echt alle inwoners (en niet alleen die op Facebook) hun mening kunnen geven over de beste keuze.

Bovengenoemde partijen doen een oproep aan alle fracties in de Helderse gemeenteraad om zich aan te sluiten bij deze route, zodat dit splijtende dossier tot een besluit kan worden gebracht, nadat een inwonersraadpleging is gehouden.

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden aangegrepen om een dergelijke inwonersraadpleging te bespreken en tot besluitvorming te brengen.