Vragen aan college over bedrijfsvoering Kampanje

Maandag 3 juli is ons tijdens een bijeenkomst in de schouwburg ter ore gekomen dat er een onderzoeksrapport is over de bedrijfsvoering van De Kampanje
Schriftelijke vragen over de schouwburg