Schriftelijke vragen over vestiging asielzoekers aan de J. van Heemskerckstraat

De inwoners gehoord hebbend en de berichten in de pers zowel lokaal als landelijk gevolgd hebbend heeft de Stadspartij Den Helder enkele vragen:

Schriftelijke vragen SPDH over opvang Jacob van Heemskerckstraat