Vorig jaar ingediende motie krijgt nu vervolg

Pet flessenDe motie op initiatief van de Stadspartij Den Helder werd vorig jaar aangenomen en ging over PET-flessen. Zoals in de media te lezen is doet Den Helder mee aan de pilot “Schoon Belonen”.Wij zijn trots dat het initiatief gesteund wordt door scholen. Iedereen zou dat goede voorbeeld moeten steunen! Speerpunt 9

Artikel Den Helder Actueel