Wethouder van verkeer neemt met het college een besluit

Verkeerswethouder Jacqueline van Dongen. ,,Wij hebben onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat het niet heel druk is op de weg, maar dat een aanzienlijk deel van de weggebruikers te hard rijdt.

Het stuk tussen Manege Bruin en de tennisvereniging wordt afgesloten met slagbomen en een hek en is alleen voor calamiteiten en voor fietsers beschikbaar. Er komt extra verlichting bij de afsluitingen en betere verlichting op de weg.
De route van en naar de Texelse boot wordt omgeleid en Fort Erfprins gaat gebruik maken van de andere ingang. Over een half jaar volgt een evaluatie, die volgend voorjaar nog eens wordt herhaald. Doel van de evaluaties is te bekijken welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd.

Genomen besluiten:
1. Snelheid van autoverkeer eruit, dus deels afsluiten.
2. Afsluiting is wel te passeren door fietsers, dat wordt toegestaan, niet door auto’s.
3. Er komt een afsluiting met hek en klappalen, daar zijn CROW normen voor hoe dat er uit behoort te zien, zoekt stadsbeheer en verkeer allemaal keurig uit
4. Afsluiting enerzijds ter hoogte van Fort Erfprins, anderzijds ter hoogte van Manege Bruin.
Topspin en defensie bereikbaar via de kant van de Theodorus Rijkerstraat, manege via Huisduinen. Uitsluitend bestemmingsverkeer dus. Uit het onderzoek blijkt dat Schapendijkje gevoelsmatig korter is, maar de route via de Huisduinerweg niet of nauwelijks meer tijd vraagt.
5. De strepen zijn niet meer goed of ontbreken, wordt opnieuw aangebracht met een verf die beter zichtbaar is en reflecteert.
6. De afsluitingen worden verlicht. Verder geen extra verlichting. De hoofdroute loopt langs de Huisduinerweg met vrijliggend fietspad en verlichting. Overdag dus veiliger, we willen fietsers niet uitdagen om ‘s avonds of ‘s nachts over het Schapendijkje te gaan fietsen.
7. Het vergt een verkeersbesluit. Wordt zondag gepubliceerd, zes weken de tijd voor eventuele bezwaarmakers om te reageren.
8. We evalueren twee keer: eerst na zes maanden, na een jaar de tweede keer. Dan hebben we alle seizoenen gehad, met korte en lange dagen.

Goed om te weten:
1. De oprit naar de dijk met het fraaie uitzicht blijft bereikbaar vanaf fort Erfprins, doorrijden naar Huisduinen kan niet meer.
2. Defensie heeft een andere entree voor Fort Erfprins die het meest gebruikt wordt, de entree aan de kant van het Schapendijkje wordt niet zo intensief gebruikt. De meest gebruikte entree loopt via een bruggetje dat te smal is voor hulpdiensten, met name brandweer. Daarom moet Fort Erfprins ook via het Schapendijkje bereikbaar blijven.