Record aantal mensen aan het werk door nieuwe aanpak

Stadspartij-wethouder Pieter KosMensen die bij de gemeente een uitkering aanvragen op grond van de Participatiewet maken grote kans op een baan. Sinds het team Participatie van de gemeente een andere werkwijze hanteert is het aantal mensen dat geen uitkering meer nodig heeft, want zelfstandig met een baan, flink toegenomen. Wethouder Pieter Kos: “Dit heeft zo veel effect op iemands leven, hier word ik oprecht blij van. Zo wordt het gat gedicht tussen sollicitatieplicht en het helpen aan een baan”.

Sinds het najaar 2015 worden cliënten met een uitkering, of mensen die een uitkering aanvragen, actief geholpen met het vinden van een baan. Dat gebeurt op diverse manieren:

  • Kandidaten krijgen actieve sollicitatie ondersteuning
  • Re-integratie activiteiten
  • Matchen van vraag van werkgevers met potentiëlen werknemers

Actieve sollicitatie ondersteuning
Tijdens zeepkistsessies maken werkgevers en kandidaten kennis met elkaar, waarbij zowel de werkgevers als de kandidaten zich presenteren. Dit heeft al menige match opgeleverd. Daarnaast krijgen de kandidaten een training in videosollicitatie. Deze video kan dan via social media worden gedeeld.

Re-integratie activiteiten
De behoeften van werkgevers worden door het team participatie opgehaald waarna bijpassende kandidaten worden gezocht. Voorwaarde is dat kandidaten affiniteit hebben met de werkzaamheden van de bedrijfstak. Via werkgeversarrangementen worden kandidaten fit voor het werk gemaakt. Zij krijgen een opleiding, stage, diverse benodigdheden om hun beroep mee uit te oefenen, met aan het einde van het traject een baangarantie. Een eerste groep kandidaten is hierdoor inmiddels in de horecabranche aan het werk. Een dergelijk concept bestaat ook binnen de bouw en de zorg en is in voorbereiding met de offshore industrie.

Matchen van vraag van werkgevers met potentiëlen werknemers
Het team participatie is actief op zoek naar werkgevers om een match mogelijk te maken tussen bedrijf en cliënt. Zo wordt actief een brug gebouwd van uitkering naar werk. Het werkgeversservicepunt speelt hierbij een belangrijke rol.

Cijfers uitstroom cliënten
In 2014 was er een uitstroom van 55 cliënten. In 2015 waren het 60 cliënten. En in de eerste drie maanden van 2016 betreft het al 56 cliënten die niet langer een uitkering ontvangen omdat zij een baan hebben. Daarnaast is in deze periode 60% van mensen die een uitkering kwamen aanvragen aan het werk. Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos: “Het team Participatie heeft hiermee een fantastische prestatie verricht!”