Openbare Informatiebijeenkomst huisvesting gemeentelijke organisatie

Stadhuis Den Helder (Foto Imara Angulo Vidal)Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de raad uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Naar aanleiding van het aangekondigde ordevoorstel voor de raadsvergadering van 13 juni 2016 vindt deze bijeenkomst plaats voorafgaand aan deze raadsvergadering, van 18:45 u tot 19:15 u, in de raadzaal.In deze openbare bijeenkomst wordt een ambtelijke toelichting gegeven op de toegezonden rapporten over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en het proces dat tot die rapporten heeft geleid.Rapport 1
Rapport 2
Berekening SPDH