Berekeningen renovatie Bijlweg 20

Stadhuis Den Helder (Foto Imara Angulo Vidal)In navolging van het college van burgemeester en wethouders die de rapporten die verband houden met de verkenningen voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie openbaar hebben gemaakt, heeft de Stadspartij Den Helder besloten haar berekening van 7 juni 2016, uitkomend op een benodigde investering van € 8,9 miljoen, eveneens openbaar te maken.

Berekening SPDH renovatie stadhuis 7 juni 2016