Speelexperts aan de slag

De speeloase ’t Kraaennest is aan een flinke renovatie toe. Bij de jaarlijkse veiligheidsinspectie bleek het nodig een deel van de toestellen te gaan vervangen. De gemeenteraad heeft daar al geld voor beschikbaar gesteld.

“Geen betere speel- en omgevingsexperts dan de buurtkinderen zelf”, vindt Stadspartij-wethouder Jacqueline van Dongen. “Een veilige speelruimte bedenken waar je met elkaar lekker speelt en ook leert rekening te houden met elkaars wensen. Samen komen tot iets moois waar je vervolgens met elkaar plezier van hebt.”

Daarom worden de buurtkinderen uitgenodigd als adviseurs, de speelexperts gaan met elkaar aan de slag! Samen je buurt leuk maken, voor jezelf en de ander. Dat kun je niet vroeg genoeg leren en doen. Eerder werd in Den Helder al een succesvolle ervaring opgedaan met de ‘kinderparticipatie’ bij een speellint in Julianadorp.

De Stadspartij is een groot voorstander van participatie en juicht het van harte toe dat de gemeente bij renovatie van speelplekken de kinderen als experts en adviseurs aan de voorkant betrekt. Met wat hulp van ouders die hun kinderen waar nodig stimuleren om mee te doen ontstaat de juiste samenwerking. De gemeente is vooral de mede mogelijk makende partner: faciliteren van de participatie, het budget bewaken en een plan uitvoeren. De wensen en ideeën uit de buurt zijn leidend voor wat er uiteindelijk komt te staan.