Veel meer werklozen marinestad

Uit het Noord Hollands Dagblad van 30 januari 2014 Uit het Noord Hollands Dagblad van 30 januari 2014

Peter Reenders: Eind 2013 telt Den Helder 3177 niet-werkende werkzoekenden. Ten opzichte van eind 2012 is dit een stijging van 81%.

Steeds meer regionale overheids instellingen vertrekken uit Den Helder of vestigen zich niet in Den Helder. GGZ heeft zich het afgelopen jaar voor het grootste gedeelte teruggetrokken naar Schagen. Het nieuw op te richten Algemene Kennis Centrum in het kader van 3 decentralisaties is ook naar Schagen gegaan. Wij moeten ons als Den Helder afvragen of wij van dat AKC wel veel gebruik moeten maken. In onze gemeente is, als grootste gemeente het meeste expertise. Die expertise hebben wij zelf en hoeven dat dan ook niet in te huren van het AKC.

Wij raken als Centrum gemeente steeds meer taken kwijt en dat gaat ten koste van onze werkgelegenheid. Dat moet anders. Wij zijn aan de beurt voor werk!