Parkeren Bernhardplein gratis tweede en derde uur

De Motie van de Stadspartij Den Helder ingegeven door de binnenstadwinkeliers aangaande het gratis maken van het 2e en 3e uur parkeren op het Bernhardplein is erdoor.
Dit was een wens van de binnenstadwinkeliers.

In 2016 wordt het parkeren in de gehele binnenstad vrij. Dit kan niet eerder omdat de begroting dit niet toelaat op dit moment.

Artikel Den Helder actueel door Ronald Boutkan

Foto: DHA