Grote opkomst fractie-inloop Stadspartij Den Helder

Tijdens de fractie inloop in Buurthuis Centrum waren veel mensen aanwezig. We hebben iedereen te woord gestaan en vragen beantwoord voor zover dat mogelijk is. Deze inloop avonden zijn een moment om met inwoners in gesprek te gaan en te horen wat er leeft in de stad binnen de Linie. Waar mogelijk wijzen we de weg.
Waar mensen vastlopen en van kastje naar de muur gestuurd lijken te worden, proberen we een andere weg.

Volgende eerste woensdag van de maand zitten we weer in Buurthuis Centrum.