Goed bericht zo vlak vóór de kerst

Rob Scholte en de gemeente Den Helder zijn blij dat het museum in Den Helder blijft en dat we door kunnen gaan. Scholte en Kos verheugen zich op hun samenwerking.
We gaan in januari ook in gesprek met de gemeenteraad om samen het proces verder vorm te geven.