Vragen aan college over bedrijfsvoering Kampanje

Maandag 3 juli is ons tijdens een bijeenkomst in de schouwburg ter ore gekomen dat er een onderzoeksrapport is over de bedrijfsvoering van De Kampanje
Schriftelijke vragen over de schouwburg

Share on Pinterest
Delen met iemand


Submit