17 augustus 2015

Kandidaten 2018

Als u ons een mail stuurt is ons Privacybeleid SPDH van kracht

Gezond verstand en helder(s)e kijk zijn een pre!

Stadspartij Den Helder zoekt kandidaten!


Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de Stadspartij Den Helder op zoek naar mensen die zich verbonden voelen met hun stad. Enthousiaste kandidaten met gezond verstand die hun steentje willen bijdragen aan de toekomst van Den Helder.

Dit zijn onze uitgangspunten:
• geen megalomane plannen
• de tering naar de nering
• betaalbaar beleid
• iedereen doet mee

De Stadspartij Den Helder neemt realistische, haalbare en kansrijke initiatieven van haar leden serieus. Zij zijn het die sturing geven aan de partijkoers die we vervolgens met kracht varen en verdedigen. Kortom: de leden zijn de baas in de Stadspartij, waarbij onze statuten de leidraad vormen.

Spreekt jou dit aan? Meldt jezelf dan aan bij de Stadspartij Den Helder. Kandidaten ontvangen wij met open armen. We begeleiden ze ook, want bij de Stadspartij gaat het niet om ik of jij maar om wij. Om ons allemaal, om een Den Helder dat we sámen sterker maken. Als je dat wilt, dan komt de Stadspartij Den Helder in 2018 (weer) als grootste uit de stembus.

De Stadspartij Den Helder zoekt geen kamergeleerden. Wel mensen met een heldere kijk op het leven en gevoel voor de noden, wensen en verlangens van de gewone Nieuwediepers. Met zijn allen weten we het beste wat goed is voor Den Helder. Gegadigden kunnen zich aanmelden door middel van een motivatiebrief voorzien van een cv.

Het adres is:
Stadspartij Den Helder
Californiestraat 41
1781 GP Den Helder

Reageren per e-mail kan via voorzitter@spdh.nl

Voor meer informatie: Robert Klein, voorzitter@spdh.nl en/of tel. nr. 0614970090 (doordeweeks na 17.30 uur).

Delen met iemand


Submit