Wethouders SD kopgemeenten tekenen convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie

Den Helder – De wethouders sociaal domein van de Kop van Noord-Holland (Den Helder/ wethouder Pieter Kos, Hollands Kroon/ wethouder Mary van Gent, Schagen/ wethouder Ben Blonk en Texel/ wethouder Hennie Huisman) hebben op 20 juli 2017 namens hun gemeenten het convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie ondertekend. De afspraken uit het convenant leveren een positieve bijdrage[…]

Pieter Kos opent trapveldje

Thorbeckeschool en vier oude klasgenoten openen trapveldje. Er waren eens vier klasgenootjes die regelmatig een balletje trapten op een veldje langs de Kanaalweg. Het was 1984. Anno 2017 is datzelfde veldje op woensdagmorgen 29 maart om 11.00 uur officieel geopend als trapveldje. Dat gebeurt door kinderen van de Thorbeckeschool, samen met wethouder Pieter Kos en zijn drie klasgenoten van toen.[…]

Wethouder Stadspartij voor duurzaam

In Den Helder hebben de gemeente en zeven grote organisaties 15 maart 2017 een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Hiermee wordt het grote potentieel aan duurzame warmte en de vraag daarnaar aan elkaar verbonden. “Met deze samenwerking krijgt de doelstelling van Den Helder om in 2040 een energieneutrale gemeente[…]

Stadspartij Den Helder organiseert themavond

Woensdag 22 maart organiseert de Stadspartij Den Helder een informatieve discussieavond over het thema “Jongeren in de binnenstad van Den Helder”. Tijdens deze avond zal een deskundige spreker het onderwerp inleiden. Ook zal wethouder Pieter Kos toelichten wat er op dit moment vanuit de gemeente bestaat en te verwachten is. Na de sprekers is er[…]

Afvalstoffenheffing onder controle houden

Het scheiden van je afval is niet alleen nu maar was ook vroeger de normaalste zaak van de wereld. Herinnert u zich bijvoorbeeld deze nog: de voddenboer, de schillenboer, het inzamelen van oud papier door verenigingen?  Dus groot is de verandering niet als de gemeenteraad wil dat ook nu iedereen gewoon zijn afval scheidt. Dat[…]