17 augustus 2015

Bestuur

Nico van Delft
Waarnemend Voorzitter
voorzitter@spdh.nl
06 18818965

Dolf Salverda
Secretaris (interim)
secretaris@spdh.nl
06 1092 5972

nicovandelft

Nico van Delft
Penningmeester
penningmeester@spdh.nl
06 1881 8965

vanputten

Rob van Putten
Bestuurslid
algemenezaken1@spdh.nl

sloot

Willem Sloot
Bestuurslid
algemenezaken2@spdh.nl